FÖRETAGET DRAMINSKI – POLSK TILLVERKARE –
– ETT GLOBALT VARUMÄRKE

Sedan 1987 har företaget tillverkat specialutrustning avsedd för jordbruk, djurhållning samt veterinärmedicin och humanmedicin.

Sina produkter säljer företaget på alla kontinenter. Det har mer än 40 certifierade distributörer i hela världen. DRAMIŃSKI har en etablerad position på marknaden och framgångsrikt konkurrerar med kvaliteten på sin utrustning och kundservice efter försäljning. Företaget investerar i nya tekniker, så att dess produktportfölj varje år utökas med innovativa produkter som motsvarar användarnas behov.

Detta är bara en sammanfattning - Gå till vår webbsida och läs mer!

Om du vill veta mer om vårt produktsortiment, vänligen kontakta
vår försäljningsavdelning:
Vi talar engelska, tyska, franska, spanska, ryska och polska.